vermoeidheid

- burn out
- bijnieruitputting
- depressie
- post viraal syndroom (Pfeiffer e.a.)


Burn out
Burn out is een gevolg van duurstress. Bepaalde hersencentra zoals de hippocampus en de prefrontale cortex zijn zo actief dat er geen spontane ontspanning meer optreedt. Deze onbalans veroorzaakt een verstoring op de hypothalamus-hypofyse-bijnier as. Via stresshormoonproductie vindt er uitputting plaats, die onder andere met ooracupunctuur weer hersteld kan worden.

Bijnieruitputting
Bijnieruitputting is een steeds meer voorkomende welvaartsziekte. De bijnier is een klein orgaan bovenop de nier en heeft als functie om stresshormonen af te geven zoals adrenaline en cortisol.

Door langdurige stress wordt de bijnier bestookt met signalen uit het zenuwstelsel en hormonen om vooral nog meer stresshormonen te produceren. Vermoeidheid en andere klachten zijn het gevolg van stress en bijnieruitputting en acupunctuur en voedingssupplementen bieden de oplossing.
 
Depressie
Vermoeidheid is vaak een onderdeel van het depressie syndroom. Het behandelen van een depressie gebeurt door middel van ooracupunctuur. Verder is het vaak nodig supplementen in te zetten.

Ook het afbouwen van antidepressiva gaat goed onder deze begeleiding. Depressie heeft altijd te maken met hersenhormonen. Het ondersteunen van deze hormoonhuishouding kan met behulp van supplementen.

Post viraal syndroom (Pfeiffer e.a.)
Vermoeidheid na Pfeiffer kan zelfs aanwezig ook al heeft de infectie jaren geleden plaats gevonden. Ook andere virussen kunnen een vermoeidheidsprobleem veroorzaken en staan bekend onder de term post viraal syndroom.