Evidence based

Sceptici zeggen: ‘Acupunctuur… je moet erin geloven’. Echt bewijs, het zgn. Evidence Based Medicine, bestaat er volgens de criticasters niet. De praktijk is anders. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken bewijzen het tegendeel. 

Evidence Based Medicine maakt gebruik van RCT. Dat is ‘Randomised Clinical Trial’, gerandomiseerd klinisch onderzoek. Dat zijn studies waarbij patiënten volgens de wetten van toeval gelijk verdeelt worden over ten minste twee onderzoeksgroepen.

De ene groep krijgt een behandeling met acupunctuur, de andere een controlebehandeling. Dat kan een standaard reguliere behandeling zijn, of een placebo-behandeling met acupunctuur, waarbij de patiënt het verschil niet merkt tussen de echte en niet-acupunctuurpunten.

Wanneer alleen de patiënt niet weet in welke groep hij geplaatst is, wordt de studie en enkelblinde RCT genoemd. Wanneer ook de therapeut niet weet in welke groep de patiënt, dan spreken we van een dubbelblinde RCT.


Een grote meta-analyse met 19722 patiënten toont aan dat acupunctuur overtuigend meer pijnstillend werkt dan een behandeling met niet-acupunctuurpunten.

Dit ondezoek is in 2012 gepubliceerd in het vooraanstaande medische tijdschrift ’Archives of Internal Medicine’. De conclusie van het artikel was: acupuncture is effective for the treatment of chronic pain.


‘De klinische en economische voordelen van acupunctuur bij chronische lage rug pijn‘, 2005. Thomas KJ, MacPherson H, Ratcliffe J, Thorpe L, Brazier J, Campbell M, Fitter M, Roman M, Walters S, Nicholl JP. 

 

In dit gerandomiseerde onderzoek werd getest of patiënten met niet specifieke lage rugpijn baat hadden bij acupunctuur in vergelijking tot een traditionele aanpak. En of het tot een verlaging in de medische kosten leiden.
De conclusie is dat acupunctuur tot significante verbetering leidt en effectiever is in pijnbestrijding dan de traditionele aanpak. Bovendien is het kostenbesparend.


Op de vraag aan meer dan duizend Amerikaanse artsen of acupunctuur zinvol is bij chronische pijn was het antwoord vrijwel unaniem positief. Het merendeel van de ondervraagden werkten in academische of onderwijsziekenhuizen.

‘The results indicate that an overwhelming majority of survey responders have a positive attitude and favorable experience with using acupuncture as an alternative modality for chronic pain management’ .


Ook de apothekers zijn positief: ‘Acupunctuur effectief bij pijn en ontsteking’ is te lezen in het vakblad van de apothekers, het Pharmaceutisch weekblad van 2 oktober 2012. Dat is bijzonder voor een beroepsgroep die zich richt op pillen en poeders.


Ooracupunctuur met vaccaria seeds voor pijndemping na een total knee arthroplasty. 2013. He BJ, Tong PJ, Li J, Jing HT, Yao XM.

In een gerandomiseerd, sham controlled trial, werd gekeken of ooracupunctuur met gebruikmaking van vaccaria-zaadjes verlichting kunnen brengen bij posteoperatieve pijn bij patiënten na een total knee operatie. Ook werd gekeken of het gebruik van pijnstillers tijdens het herstelproces afnam.

De conclusie is dat de acupressuur op vier plaatsen in het oor tot duidelijke afname van de napijn leidt. En dat de consumptie van medicijnen afnam. De kosten zijn laag er zijn geen bijwerkingen  en het is absoluut veilig.


‘Acupunctuur helpt tegen spanningshoofdpijn’. Een positieve Cochrane meta-analyse toont dat aan de hand van 6 nieuwe studies aan.

‘Now, with six additional trials, the authors conclude that acupuncture could be a valuable non-pharmacological tool in patients with frequent episodic or chronic tension-type headaches’

Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Mannheimer E, Vickers A, White A.R., 2009


Uit een  Brits onderzoek blijkt dat het toepassen van acupunctuur naast de reguliere zorg voor patiënten met een depressie opvallende verbeteringen oplevert. Na een periode van drie maanden waarin zij wekelijks een acupunctuur behandeling ondergingen waren de klachten zo sterk afgenomen dat nader onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur bij depressie zinvol lijkt.

Genoemde verbeteringen werden niet waargenomen bij patiënten die in dezelfde periode alleen reguliere zorg ontvingen.Het onderzoek is uitgevoerd omdat is gebleken dat antidepressiva bij 50% van de patiënten niet werkt.

Daarbij komt dat veel patiënten hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een behandeling waarbij ze geen medicijnen hoeven te slikken. Het was echter onduidelijk of deze behandelingen effecten hebben bij een depressie.

De onderzoekers wilden daarom de klinische effectiviteit van acupunctuur en counseling bij een depressie onderzoeken, in vergelijking met de reguliere zorg. Er werden 755 matige tot ernstig depressieve patiënten onderzocht. Deze patiënten hadden een score van 20 of hoger op de zogenaamde Patient Health Questionaire 9, een vragenlijst om de ernst van een depressie aan te duiden.

De patiënten werden verdeeld over drie groepen:

 

Groep A: 302 personen die 12 wekelijkse acupunctuur behandelingen ondergingen en daarnaast reguliere zorg kregen. Dat wil zeggen begeleiding van de huisarts en/of gebruik van antidepressiva.
Groep B: 302 personen die 12 wekelijkse counseling-sessies ondergingen met daarbij reguliere zorg als hierboven beschreven.
Groep C: 151 personen die uitsluitend reguliere zorg ontvingen.

Na respectievelijk 3,6,9 en 12 maanden werd de patiënten gevraagd de vragenlijsten opnieuw in te vullen. Na 3 en 6 maanden werden er significante verbeteringen te constateren in de groepen A en B. De scores waren namelijk aanzienlijk lager dan in het begin van het onderzoek. In groep C was geen sprake van verbetering. Pas na 9 en 12 maanden waren er vergelijkbare verbeteringen te constateren in groep C.

Door de aard van het onderzoek is niet aan te geven welke aspecten van de acupunctuur behandelingen of de counseling het meeste effect heeft gehad. Niettemin zijn de resultaten van het onderzoek een sterke indicatie voor het algehele effect van deze behandelingen.

Een indicatie die erg interessant is voor de patiënten en alle betrokken zorgverleners, aldus de onderzoekers.


literatuurlijst

1.    Merskey H en Bogduk N. IASP Task Force on Taxonomy Classification of Chronic Pain, second edition,

        IASP Press, 1994
2.    Gatchel,Peng,Peters, Fuchs & Turk, 2007
3.    Pijn is van iedereen en niemand. Inaugurele rede Frank Huygen,
4.    Breivik, Collett,Ventafridda,Cohen &Gallacher,2006
5.    Dieleman JP.Kerklaan J,Huygen FJ,Bouma PA,Sturkenboom MC,2008
6.    G.P.Grieve,‘Het verband tussen hoofdpijn en de halswervelkolom’-1984
7.    Bogduk,N.Marsland, ‘The cervical joints as a source of neck pain‘1987