slaapbehoefte

 


Pasgeboren kinderen slapen gemiddeld zestien uur per nacht. Na drie weken vermindert dit tot veertien uur slapen en na zes maanden tot ongeveer twaalf uur. Tot de puberteit blijft de slaapbehoefte in doorsnee tien uur.

Volwassenen hebben in 65% van gevallen aan zeven tot acht uur slaap genoeg. Maar er zijn ook de 'korte slapers' die aan minder dan vijf en half uur genoeg hebben (8%) en 'lange slapers' die meer dan acht en half uur nodig hebben. in 2% van de gevallen is er zelfs meer dan tien uur nodig.