neuropatische pijn

Volgens de International Association for the study of Pain (IASP) wordt neuropatische pijn omschreven als ‘pijn veroorzaakt door een primaire beschadiging of dysfunctie van het perifere of centrale zenuwstelsel’.


Simpel gezegd betekent het dat er ergens een storing optreedt in de geleiding van signalen, waarbij spontane pijnprikkels kunnen ontstaan.


Neuropatische pijn wisselt in intensiteit maar blijft vaak continu aanwezig. Opmerkelijk is dat het pijngevoel tijdens de slaap afneemt. Vaak gaat deze vorm van pijn samen met met slaapstoornissen en vermoeidheid.  


De klachten kunnen sterk uiteen lopen: een  brandende of stekende pijn, gevoelsstoornissen rond een pijnlijke plek, pijn door een niet pijnlijke prikkel zoals het schuren van kleding over de huid (allodynie) of een overdreven pijnreactie op een relatief onschuldige prikkel (hyperalgesie). Ook kan men het gevoel hebben op ‘kussens te lopen’ of ontstaat pijn bij koude of warmte.


Neuropatische pijn komt frequent voor. Ramingen lopen uiteen van 2% de algemene bevolking tot zelfs 8% bij personen boven de 55 jaar.