longklachten

- astmatische klachten
- bronchitis
- hyperventilatie
- chronisch hoesten

Astmatische klachten

Astmatische klachten, waarbij benauwdheid aanwezig is, kan goed reageren op acupunctuur. Vooral de traditionele acupunctuur en ooracupunctuur zijn de effectieve behandelvormen. Als er tekenen zijn van allergie, worden die ook in de behandeling meegenomen.

Bronchitis
Bronchitis klachten gaan gepaard met slijmvorming. Als er sprake is van een bacteriële ontsteking, is de aanpak anders dan een 'gewone' bronchitis. In het eerste geval uitsluitend acupunctuur, in het tweede geval moet het immuunsysteem versterkt worden met natuurlijke middelen.

Hyperventilatie
Hyperventilatie heeft te maken met angst en paniekgevoelens. Ademhalingsoefeningen hebben geen zin of kunnen zelfs de toestand alleen maar verergeren. Acupunctuur gericht op ontspanning van het zenuwstelsel is de aanpak. 

Chronisch hoesten
Als er slijm opgehoest wordt is dat een productieve hoest en geen indicatie voor behandeling. Zodra het een chronische hinderlijke hoest is geworden is dit beslist een behandelbare klacht.