acute pijn  |  chronische pijn  |  pijn

Acute pijn is pijn die meestal niet lang aanhoudt. Deze vorm van pijn wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld weefselbeschadiging, afknelling of de verkeerde stand van een gewricht. Er is meestal een duidelijke relatie tussen oorzaak en gevolg. De diagnose is vaak relatief eenvoudig te stellen.

Acute pijn heeft een signaalfunctie. Het maakt je bewust van aanwezig letsel en voorkomt verdere schade door het vermijden van de oorzaak. Acute pijn is de normale, voorspelbare reactie van het lichaam op een schadelijke prikkel.
De pijn is duidelijk afgebakend en de ernst staat in verhouding tot hetgeen de pijn veroorzaakt. Zenuwuiteinden worden geprikkeld of beschadigd, waarna pijnsignalen via de zenuwen naar de hersenen worden gestuurd. Acute pijn wordt meestal als scherp of zeurend omschreven. Dit type pijn gaat over wanneer de oorzaak wegvalt of wanneer een beschadiging geneest.